* اجاره داده شد *

اجاره  زمین کشاورزی , 7000 متر مربعی  .

 نوع بهره برداری از  ملک با نظر صاحب ملک قبل از اجرای پروژه آزاد می باشد.

زمان اجاره: بلافاصله پس از برداشت برنج سال 1395 (ماه شهریور)

مدت اجاره: از دو ماه تا یکسال  و یا بیشتردر صورت توافق.

مبلغ اجاره : بصورت توافقی و یا 25%  از محصول در حال کشت (بعنوان مثال کشت یک تن برنج=می شود 250kg برنج اجاره در کل)

موقعیت : روستای سرسبز و حاصلخیز شیخعلی بست- از توابع بخش سنگر-رشت.

وضعیت اراضی : تسطیح اراضی شده ( مکانیزه)-دارای سند مالکیت

دسترسی: در کنار مسیر جهت حمل ونقل وسایط نقلیه کشاورزی و حتی با خودرو سواری.
استعداد زمین : کشت برنج ;انواع صیفیجات; انواع سبزیجات و ...
منبع آبی : دیم و سپید رود –در صورت نیاز چاه

کمترین عمق  آب زیر زمینی در سال:30 سانتیمتر از سطح زمین

نزدیکترین کارخانه فراوری محصول  ( در صورت کشت برنج): 3 کیلومتری از مزرعه

نزدیکترین مرکز فروش : دهستان چهارده-بازار داخل شهر لولمان-شهر سنگر-

-بصورت عمده در میدان های میوه و تره بار  رشت و .... .

نزدیکترین بزرگراه :5 کیلومتر از بزرگراه جدید رشت سیاهکل   

فاصله از مرکز تحقیقات ماهیان خاویاری :40 دقیقه با ماشین

وضعیت مسیر اصلی روستا: آسفالت - روستایی

*****************************************

مناسب برای افراد جویای کار کشاورزی -کارآفرینان بزرگوار- شرکتها و تعاونیهای تولید محصول کشاورزی

  موقعیت روی نقشه 

نمایی از ملک را در تصویر می بینید

  • نظرات()